ODVJETNIČKO DRUŠTVO

PAR I GRADAC


Podaci o tvrtki


 • Naziv
  Odvjetničko društvo Par i Gradac
 • Sjedište
  Hrvatska, 10 000 Zagreb, Kralja Držislava 2.
 • OIB
  30444829514
 • Porezni broj (TAX/VAT No.)
  HR30444829514
 • Matični broj (Porezna Uprava)
  2348853
 • Banka
  Kreditna banka Zagreb d.d.
 • IBAN
  HR0924810001111001861
 • Temeljni kapital
  20.000,00 kn, uplaćeno u cijelosti
 • Uprava
  Želimir Par, Danijel Gradac
 • Društvo upisano u sudski registar
  Trgovački sud u Zagrebu (MBS: 080647186)
 • Djelatnost
  69.10 Pravne djelatnosti (NKD 2007), 74.11.1 (NKD 2002)